ด่วน! ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้น 5% มีผล 1 ต.ค. นี้

ด่วน! ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้น 5% มีผล 1 ต.ค. นี้

26 ส.ค. 2022
ล่าสุด ด้านกระทรวงแรงงานได้มีมติปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอีกประมาณ 5% หรือประมาณ 8-22 บาทโดยจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้
การปรับขึ้นค่าแรงครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2563 โดยค่าแรงขั้นต่ำก่อนหน้าที่อยู่ประมาณ 313-336 บาท ต่อวัน และนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ระดับค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ 328-354 บาท ต่อวัน
การปรับขึ้นค่าแรงแบบนี้จะมีการแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม โดยจังหวัดชลบุรี ระยอง และภูเก็ต ได้รับการปรับขึ้นมากสุดมาอยู่ที่ 354 บาท ส่วนจังหวัดที่มีค่าแรงน้อยที่สุดหลังปรับขึ้นได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส น่าน และอุดรธานี ที่ค่าแรงขึ้นมาเป็น 328 บาท
ซึ่งการขึ้นค่าแรงแน่นอนว่าจะส่งผลให้ผู้คนมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้น และทำให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากการที่ผู้คนออกมาใช้จ่าย
แต่การขึ้นค่าแรงก็มีผลเสียเช่นกัน เพราะธุรกิจจะมีต้นทุนจากค่าแรงของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ก็มักจะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้พนักงานจำนวนมาก เช่น ภาคเกษตรกรรม, ค้าส่งค้าปลีก และการผลิต
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้เองก็อาจกลายเป็นราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินค้าที่จำเป็น เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย จนอาจเป็นการลดอำนาจซื้อของผู้คนแทน
รวมถึงธุรกิจต่างชาติ ที่โยกย้ายฐานการผลิตได้ง่ายและต้องอาศัยต้นทุนต่ำ อย่างเช่น ธุรกิจสิ่งทอ ก็อาจพิจารณาการย้ายฐานผลิตไปยังประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าอย่างเช่น เวียดนาม
นอกจากนี้ ในบางธุรกิจก็เริ่มมีการลดการพึ่งพาคนงานแล้ว โดยนายจ้างอาจนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มการจ้างงาน เมื่อประกอบกับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ก็อาจทำให้ความต้องการจ้างงานลดลงไปอีก
เพราะฉะนั้น การขึ้นค่าแรงครั้งนี้ก็ต้องติดตามกันว่า ในท้ายที่สุดแล้ว จะส่งผลเสียหรือผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่ากัน… 
Reference
© 2023 BillionMoney. All rights reserved.