รู้จัก Financial Pyramid เครื่องมือวางแผนการเงิน ที่ทุกคนควรรู้จัก

รู้จัก Financial Pyramid เครื่องมือวางแผนการเงิน ที่ทุกคนควรรู้จัก

14 ก.ย. 2022
หนึ่งในเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไร ก็คงต้องมีเรื่อง “การวางแผนการเงิน”
เพื่อช่วยให้เราเตรียมความพร้อม ทางด้านการเงินให้แก่ตัวเราและครอบครัว
หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เราวางแผนการเงินได้ดีขึ้น ก็คือ Financial Pyramid
แนวคิดการวางแผนทางการเงิน โดยใช้ Financial Pyramid คืออะไร ?
BillionMoney จะสรุปให้ แบบเข้าใจง่าย ๆ
Financial Pyramid หรือพีระมิดทางการเงิน เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินลงทุน
ตามวัตถุประสงค์ให้มีลักษณะเป็นรูป “พีระมิด”
โดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ช่วง ไล่จากล่างขึ้นบน
-ช่วงสะสมความมั่งคั่ง (Wealth Creation)
ก่อนที่จะวางแผนทางการเงิน เราต้องเริ่มจากการสะสมความมั่งคั่งเสียก่อน
ซึ่งขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่การนำรายได้ หักค่าใช้จ่าย แล้วนำเงินที่เหลือนั้นมาเป็นเงินออม
หรือบางครั้ง เมื่อเรามีรายได้ เราอาจหักเอาไว้เป็นเงินออมก่อน แล้วค่อยนำไปใช้จ่าย
ซึ่งก็จะช่วยให้เรามีโอกาสเก็บออมเงินได้ง่ายขึ้น
การบริหารจัดการหนี้ คืออีกเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการให้ดีในช่วงนี้
เพราะการมีหนี้ โดยเฉพาะหนี้ที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง จะบั่นทอนความสามารถในการสะสมความมั่งคั่ง
ดังนั้น ก่อนที่จะเก็บออมเงินที่เหลือ เราอาจต้องนำเงินไปชำระหนี้สิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ๆ ให้หมดก่อน
-ช่วงป้องกันความมั่งคั่ง (Wealth Protection)
หลังจากที่เรามีการสะสมความมั่งคั่งมาแล้วในช่วงแรก ลำดับต่อมาที่เราควรทำคือ
เราต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะป้องกันความมั่งคั่งของเรา
โดยการสร้างหลักประกัน เพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจไปทำลายความมั่งคั่งที่เราสะสมมาในช่วงแรก
วิธีที่จะช่วยป้องกันความมั่งคั่งคือ การทำประกันชีวิต การทำประกันสุขภาพ การประกันความเสียหายของธุรกิจ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายก้อนโต ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยไม่คาดฝัน
-ช่วงเพิ่มพูนความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation)
การเก็บออมเพียงอย่างเดียวเพื่อสร้างความมั่งคั่ง อาจไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้
ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น มูลค่าความมั่งคั่งที่เราเก็บออมมานั้นจะมีค่าลดลง เมื่อเวลาผ่านไป
ดังนั้น เราจึงต้องมองหาช่องทางในการลงทุน เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง และสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้
สิ่งสำคัญคือ เราต้องวางแผนการลงทุน ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
เพื่อเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
ยกตัวอย่างเช่น
การลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล และกองทุนรวมตลาดเงิน
การลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงปานกลาง เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ หุ้นกู้บริษัทเอกชน
การลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง เช่น หุ้นสามัญ กองทุนรวมตลาดหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์
-ช่วงส่งมอบความมั่งคั่ง (Wealth Distribution)
ถ้าเราเดินทางมาถึงจุดนี้ หมายความว่า เราได้สร้างและสะสมความมั่งคั่งของตนเอง มาในระดับหนึ่งแล้ว
โดยเรามีความมั่งคั่งเพียงพอที่จะสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการต่าง ๆ ของตนเองได้อย่างครบถ้วน
ด้วยเหตุนี้ จึงถึงเวลาที่เราต้องถามตัวเองว่า ถ้าในอนาคตเราเป็นอะไรไป ทายาทหรือคนที่อยู่ข้างหลัง จะได้รับการจัดสรรปันส่วนความมั่งคั่งในสัดส่วนเท่าไร
นอกจากนี้ การส่งมอบความมั่งคั่ง ยังรวมถึงการบริจาคทรัพย์สินที่เราสะสมมา ให้แก่มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล หรือผู้ที่ด้อยโอกาส ซึ่งหัวใจหลักของขั้นตอนนี้ก็คือ “การวางแผนมรดก” นั่นเอง
อ่านมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า แก่นแท้ของ Financial Pyramid คือ การเริ่มต้นด้วยการสร้างความมั่งคั่งให้แข็งแรงก่อน เปรียบเสมือนส่วนฐานพีระมิดที่กว้าง เพื่อรองรับส่วนบนของฐาน
หลังจากนั้น จึงตามมาด้วยการลดความเสี่ยง ที่อาจเป็นรูรั่วทางการเงินต่าง ๆ
หลังจากนั้นจึงเริ่มวางแผนการลงทุน ว่าจะลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
สุดท้าย เมื่อวันที่เรามีความมั่งคั่งเพียงพอ และมีอายุมากขึ้น
เราก็ต้องมองหาวิธีการส่งมอบความมั่งคั่งต่อไปให้ทายาทของเราเองหรือคนอื่น ๆ
และนี่ก็คือ Financial Pyramid หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เราวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง..
© 2022 BillionMoney. All rights reserved.