บริษัทเจ้าของ Meb และ Readawrite จะ IPO แล้ว

บริษัทเจ้าของ Meb และ Readawrite จะ IPO แล้ว

20 ก.ย. 2022
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MEB ซึ่งเป็นบริษัทอีบุ๊กในเครือของ B2S ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญ (IPO) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น
โดยหุ้นของ MEB ที่เสนอขายครั้งนี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
และจะมีมูลค่าราคาหุ้นที่ตราไว้อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ หุ้นที่ทางบริษัทเสนอขายในครั้งนี้จะคิดเป็นไม่เกิน 25% ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อการขยายธุรกิจในแพลตฟอร์มปัจจุบัน
ซึ่งรวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมหรือการ์ตูนใหม่ ๆ เข้ามาในแพลตฟอร์ม
ทั้งนี้ ทาง MEB มีแพลตฟอร์มอ่านหนังสือ 3 อย่าง คือ Meb, Readawrite, และ Hytexts
ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มจะอนุญาตให้นักเขียนสามารถตีพิมพ์ผลงานตัวเอง เพื่อสร้างฐานคนอ่านได้
โดย Meb จะเป็นแพลตฟอร์ม ที่มีจุดเด่นคือคลังหนังสือการ์ตูนให้ผู้ใช้อ่าน
ส่วน Readawrite จะมีจุดเด่นด้านคลังนิยายขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นนิยายที่ไม่มีรูป
ส่วน Hytexts ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางหนึ่งในการขายเครื่องอ่านอีรีดเดอร์ของ B2S แล้ว
ยังเป็นคลังอีบุ๊กที่มีกลุ่มลูกค้าหลักคือ ลูกค้าองค์กร
โดย Hytexts จะมีเนื้อหาบางส่วนที่อีก 2 แพลตฟอร์ม ไม่มี เช่น หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
แล้วผลประกอบการของบริษัทเป็นอย่างไรในช่วงที่ผ่านมา
ปี 2565 ช่วง 6 เดือนแรก รายได้ 844 ล้านบาท กำไรสุทธิ 164 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 1,456 ล้านบาท กำไรสุทธิ 275 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 1,005 ล้านบาท กำไรสุทธิ 165 ล้านบาท
ปี 2562 รายได้ 619 ล้านบาท กำไรสุทธิ 82 ล้านบาท
จากตัวเลขข้างต้น เราก็จะเห็นได้ถึงผลประกอบการของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอย่างน่าสนใจของ MEB ที่กำลังจะ IPO ในเร็ว ๆ นี้
© 2022 BillionMoney. All rights reserved.