ทำไม “ธุรกิจประกันชีวิต” ถึงได้ประโยชน์ ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

ทำไม “ธุรกิจประกันชีวิต” ถึงได้ประโยชน์ ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

6 ต.ค. 2022
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก กำลังปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ภาพรวมของการลงทุนหุ้น มีความน่าสนใจลดลงไป
ที่บอกว่า ภาพรวม ก็เพราะว่ามีบางกลุ่มอย่าง “ธุรกิจประกันชีวิต”
กลับได้ประโยชน์ในช่วงที่ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นแบบนี้
แล้วทำไมธุรกิจประกันชีวิตถึงได้ประโยชน์
วันนี้ BillionMoney จะมาสรุปให้แบบเข้าใจง่าย ๆ
โดยการที่ดอกเบี้ยปรับขึ้นนั้น ทำให้หลายบริษัทต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นด้วย
ซึ่งอาจทำให้กำไรของบริษัทลดลง ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัท ปรับตัวลดลงในที่สุด
บวกกับการที่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ยังทำให้ตราสารหนี้ที่ออกมาใหม่
ทั้งพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
จึงทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ มีความน่าดึงดูดมากกว่า
ในก่อนหน้านี้ เราอยู่กับดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ มานานหลายปี
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่กดดัน ธุรกิจประกันชีวิต มาเป็นเวลานาน
โดยเฉพาะเรื่องการสร้างผลตอบแทน จากการนำเงินไปลงทุน
โดยธุรกิจประกันชีวิตจะมีการนำเงินเบี้ยประกันจากลูกค้า ไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน
ซึ่งส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ที่ไปลงทุนนั้น จะเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้
แต่พอเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้
จะทำให้ผลตอบแทนของทั้งพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ที่มีการออกมาใหม่ มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามทิศทางของดอกเบี้ย
ซึ่งก็แปลว่า ธุรกิจประกันชีวิตมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น
อีกประเด็นสำคัญก็คือ เรื่องหนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันชีวิต
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย มีการกำหนดอัตราคิดลด หรือที่เรียกกันว่า Discount Rate
สำหรับใช้ในการคำนวณมูลค่าหนี้สินในอนาคต คิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้เป็นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี เฉลี่ยย้อนหลัง 8 ไตรมาส
ดังนั้น ถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล หรืออัตราคิดลดปรับตัวสูงขึ้น
แปลว่า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันชีวิต ที่คิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน จะมีมูลค่าลดลง
ทำให้มีการตั้งสำรองลดลง ส่งผลให้กำไรของธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
อ่านมาถึงตรงนี้ จะเห็นได้ว่า การปรับขึ้นของดอกเบี้ย ก็ไม่ได้ทำให้การลงทุนหุ้นไม่น่าสนใจไปทั้งหมด
เพราะอย่างน้อยก็มี ธุรกิจประกันชีวิต ที่ได้ประโยชน์ในช่วงเวลาแบบนี้..
© 2022 BillionMoney. All rights reserved.