กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องมือการออม ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องรู้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องมือการออม ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องรู้

24 พ.ย. 2022
มนุษย์เงินเดือนหลายคน คงจะเคยได้ยินคำว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรือ Provident Fund กันมาบ้างแล้ว
เพราะคือกองทุน ที่นายจ้างและลูกจ้าง ร่วมกันจัดตั้งขึ้น
เพื่อเก็บออมเงินให้กับลูกจ้าง ให้มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายตอนเกษียณอายุจากการทำงาน
โดยหลักการก็คือ เงินเดือนที่เราได้รับในแต่ละเดือน จะถูกหักออกบางส่วน เพื่อนำไปลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และในขณะเดียวกัน นายจ้างก็จะช่วยสมทบเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ในจำนวนเท่า ๆ กับที่เราโดนหักไปรายเดือน
โดยการที่เราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุก ๆ เดือนแบบนี้ ในวันที่เราเกษียณจากการทำงานแล้ว เราจะมีเงินเก็บเหลือใช้ ไม่น้อยเลยทีเดียว
หากสงสัยว่า การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้อย่างไร ?
BillionMoney จะมาสรุปให้ฟัง แบบเข้าใจง่าย ๆ
ในบทความนี้ เราจะขอยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง
คือ คุณ A และคุณ B
-คุณ A เริ่มต้นหักเงินเดือน เพื่อลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่อายุ 22 ปี
-คุณ B เริ่มต้นหักเงินเดือน เพื่อลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่อายุ 31 ปี
โดยทั้ง 2 คนมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 5% และหักเงินเดือน เพื่อลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เดือนละ 5% เท่ากัน
ในขณะที่นายจ้างของทั้ง 2 คน จะช่วยสมทบเงินให้จำนวนเท่ากับเงินเดือนที่หักไปลงทุนทุกเดือน
สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ทั้ง 2 คนนำเงินไปลงทุนนั้น จะนำเงินไปลงทุนในดัชนี SET50 ของประเทศไทย
ซึ่งเป็นดัชนีที่ลงทุนในหุ้น 100%
และกำหนดให้ผลตอบแทนรวมเงินปันผล ของดัชนี SET50 เฉลี่ยเท่ากับ 8% ต่อปี
-คุณ A มีเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาทต่อเดือน
ซึ่งหมายความว่า ในปีแรก คุณ A จะถูกหักเงินไปลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เดือนละ 1,000 บาท
ในปีต่อมา ที่คุณ A จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 5% เป็นเดือนละ 21,000 บาท คุณ A ก็จะถูกหักเงินจากฐานเงินเดือนใหม่ เท่ากับเดือนละ 1,050 บาท เพื่อนำไปลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยเมื่อคุณ A อายุ 61 ปี มูลค่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ย รวมเงินต้นทั้งหมด จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคุณ A ก็จะเท่ากับ 11,187,870 บาท
และที่สำคัญคือ จากมูลค่าผลตอบแทนกว่า 10 ล้านบาทนี้ คิดเป็นเงินต้นที่หักไปลงทุนเพียงแค่ 1,369,140 บาท เท่านั้น
-คุณ B มีเงินเดือนเริ่มต้น 33,000 บาทต่อเดือน
สำหรับคุณ B ทำทุกอย่างเหมือนคุณ A
แต่ต่างกันตรงที่คุณ B จะเริ่มให้หักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่อายุ 31 ปี หรือเริ่มช้ากว่าคุณ A ถึง 9 ปี
เมื่อคุณ B อายุ 61 ปี คุณ B จะได้รับผลตอบแทนรวมเงินต้นทั้งหมดเท่ากับ 7,902,251 บาท
โดยจำนวนเงินต้นที่หักไปลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมด จะเท่ากับ 1,315,489 บาท
อ่านมาถึงตรงนี้ เราก็คงพอจะเห็นแล้วว่า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเครื่องมือด้านการเงินที่มีประโยชน์แค่ไหน
โดยหากเราใช้เครื่องมืออย่าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในทุกเดือน
เราก็จะสามารถมีเงินเก็บหลายล้านบาท
ในวันที่เราเกษียณจากการทำงาน..
References
-https://www.scbam.com/th/pvd/pvd-about/
-หนังสือ Money 101 เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข (2019) โดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์
-หนังสือ Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor (1999) โดย John C. Bogle
-หนังสือ Stay the Course: The Story of Vanguard and the Index Revolution (2018) โดย John C. Bogle
-หนังสือ The Simple Path to Wealth (2016) โดย J.L. Collins
-หนังสือ The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns (2007) โดย John C. Bogle
© 2022 BillionMoney. All rights reserved.