“เราเที่ยวด้วยกัน” ซีซัน 5 เริ่มเดือนหน้า 5.6 แสนสิทธิ์ กระตุ้นเศรษฐกิจหมื่นล้าน

“เราเที่ยวด้วยกัน” ซีซัน 5 เริ่มเดือนหน้า 5.6 แสนสิทธิ์ กระตุ้นเศรษฐกิจหมื่นล้าน

24 ม.ค. 2023
วันนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงินรวม 3,946 ล้านบาท เพื่อดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
-โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงินรวม 2,016 ล้านบาท
-โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย วงเงินรวม 1,930 ล้านบาท
สำหรับโครงการ เราเที่ยวด้วยกันนั้น จะมีแนวทางการดำเนินการได้แก่
-การลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พัก จำนวนทั้งหมด 560,000 สิทธิ์ โดยแต่ละคนจะได้รับสูงสุดคนละ 5 สิทธิ์ รัฐบาลสนับสนุนค่าห้อง 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
-คูปองอาหาร หรือ ท่องเที่ยว (E-Voucher) 600 บาท ต่อวัน เป็นจำนวนทั้งหมด 560,000 สิทธิ์ รัฐบาลสนับสนุน 40% แต่ไม่เกิน 600 บาท ต่อสิทธิ์
-ใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย
-มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ก.พ. ถึง ก.ย. 2566
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์
www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอป “เป๋าตัง”
และต้องจองห้องพักล่วงหน้า ก่อนเดินทาง 7 วัน
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม มาตรการลงทะเบียน สามารถกดยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิได้เลย
แต่สำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอม ในระบบได้เช่นกัน
สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 นี้ ได้มีการคาดการณ์ว่า จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 12,000 ล้านบาท..
© 2022 BillionMoney. All rights reserved.