ด่วน แบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.50%

ด่วน แบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.50%

25 ม.ค. 2023
วันนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ทำให้ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยของไทยอยู่ที่ 1.50% จากมติเอกฉันท์
โดยทาง กนง. มองว่า
-เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง 
จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน โดยมีปัจจัยบวกมาจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน 
-แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวดีขึ้น 
ถึงแม้ว่าการส่งออกสินค้าชะลอตัวในปีนี้ แต่ทาง กนง. มองว่าจะกลับมาขยายตัวดีขึ้นในปี 2567 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้น 
-อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลง 
แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวในระดับสูง และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
-ระบบการเงินโดยรวม ยังมีเสถียรภาพดีอยู่
ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง อีกทั้งความสามารถในการชำระหนี้ ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
แต่ฐานะการเงินของผู้ประกอบการ SMEs และครัวเรือนบางส่วน ยังมีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้น จึงต้องเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากนี้ ทางแบงก์ชาติจะติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อไทย 
และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ต่อไป
ผลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ จะทำให้
ส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
ลดลงมาเหลือ 3%
โดยดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบันอยู่ที่ 4.5%
ก็เป็นที่น่าติดตามกันต่อไปว่า ส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยนโยบายของไทยและสหรัฐอเมริกา จะเป็นอย่างไร
เพราะวันที่ 31 มกราคม นี้ ทาง FED จะมีการประชุมกัน เพื่อหารือ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา..
Reference
© 2022 BillionMoney. All rights reserved.