Graham Number หลักการหาราคาหุ้นที่เหมาะสม ของเบนจามิน เกรแฮม

Graham Number หลักการหาราคาหุ้นที่เหมาะสม ของเบนจามิน เกรแฮม

31 ม.ค. 2023
Graham Number หลักการหาราคาหุ้นที่เหมาะสม ของเบนจามิน เกรแฮม - BillionMoney
เบนจามิน เกรแฮม ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ซึ่งเขาเป็นผู้ให้กำเนิดหลักการในการลงทุนมากมาย
หนึ่งในนั้นคือ Graham Number หลักการที่เบนจามิน เกรแฮม ใช้ในการตัดสินใจเวลาเลือกซื้อหุ้นมั่นคง
แล้ว Graham Number มีรายละเอียดอย่างไร
BillionMoney จะย่อยให้เข้าใจง่าย ๆ
Graham Number คือหลักการที่ใช้ในการหาราคาที่เหมาะสมของหุ้นแต่ละตัว โดยเป็นตัวเลขราคาสูงสุดที่เราควรจะจ่ายเพื่อซื้อหุ้นตัวนั้น ๆ
หลักการประเมินง่าย ๆ คือ หุ้นใดที่มีราคาสูงกว่า Graham Number แสดงว่าหุ้นนั้นกำลังถูกตลาดประเมินราคาไว้สูงเกินไป
ในทางกลับกัน ถ้าเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า Graham Number แสดงว่าหุ้นตัวนั้น มีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และเป็นหุ้นที่ควรค่าแก่การลงทุน
โดย Graham Number มีที่มาจาก กฎ 2 ข้อของเกรแฮม
ซึ่งได้แก่
1.ราคาต่อหุ้นปัจจุบันไม่ควรเกิน 15 เท่าของกำไรต่อหุ้นเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ยกตัวอย่างเช่น หุ้น A มีกำไรต่อหุ้นเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 3 บาทต่อหุ้น
ราคาที่น่าซื้อของหุ้นตัวนี้คือ ราคาที่ไม่เกิน 15 เท่า ของ 3 บาท หรือก็คือ 45 บาทนั่นเอง
2.ราคาต่อหุ้นปัจจุบันไม่ควรเกิน 1.5 เท่าของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ ไตรมาสก่อนหน้า
ยกตัวอย่างเช่น หุ้น B มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 40 บาทในไตรมาสที่ผ่านมา
ราคาที่น่าซื้อของหุ้นตัวนี้คือ ราคาที่ไม่เกิน 1.5 เท่าของ 40 บาท หรือก็คือ 60 บาทนั่นเอง
จะเห็นว่ากฎของเกรแฮมเป็นการเอาราคาหุ้น มาเทียบกับกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
ดังนั้นหลักการนี้ จึงใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเป็นบวกเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับบริษัทที่ขาดทุนได้
ทั้งนี้ ข้อดีของ Graham Number คือง่ายและรวดเร็วในการคำนวณ เพราะใช้เพียงแค่ 2 ปัจจัยในการคำนวณเท่านั้น
ซึ่งเป็นผลดีต่อนักลงทุน ที่จะสามารถประเมินราคาหุ้นที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะซื้อหุ้นในราคาที่แพงเกินไป
แต่อย่างไรก็ตาม การดูเพียงแค่ 2 ปัจจัยก็อาจกลายเป็นข้อจำกัดของหลักการนี้ได้เช่นกัน
เพราะในความเป็นจริงแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น เช่น ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อราคาของหุ้นเป็นอย่างมาก
เช่น หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต ก็มักจะมีราคาที่สูง จากความคาดหวังของนักลงทุน ว่าบริษัทจะทำกำไรได้มากขึ้นในอนาคต จึงยอมซื้อหุ้นตัวนี้ในราคาที่แพง
หรือหุ้นที่ทำธุรกิจที่มีสินทรัพย์น้อย เช่น ธุรกิจที่เน้นการใช้เทคโนโลยี ก็อาจมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่ต่ำ
ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุนี้ อาจทำให้ราคาของหุ้นสูงเกินกว่ากฎของเกรแฮม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า หุ้นเหล่านั้นจะไม่น่าลงทุนแต่อย่างใด
จะเห็นได้ว่า Graham Number เป็นหลักการที่มีประโยชน์ในการใช้หาราคาหุ้นที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อหุ้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดตามที่กล่าวไป จึงควรระมัดระวังในการใช้หลักการนี้ และดูปัจจัยอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ
เพราะไม่อย่างนั้น เราอาจจะพลาดการลงทุน ด้วยการตีค่าหุ้นดี ๆ ที่กำลังเติบโต เป็นหุ้นที่มีราคาแพงไปแล้วนั่นเอง..
© 2023 BillionMoney. All rights reserved.